Sempozyuma Davet!

Değerli Bilim İnsanları ve Sevgili Öğrenciler,

Geçmişte büyük bir medeniyet inşa eden İslam dünyası bugün, ciddi inanç ve düşünce sorunları yaşamaktadır. Ayrıştırıcı ve ötekileştirici bir din dili kullanımı (tekfircilik), radikalizm, mezhepçilik, asabiyet, istismar edilen şekliyle selefîlik ve sünnîlik, bâtınî yorumların benimsenmesi bu sorunlardan yalnızca birkaçıdır. İslam düşünce tarihine önemli katkılar sağlamış simaların fikir ve düşünce dünyalarının incelenmesi, bu problemlerin mahiyet analizini yapma ve çözümlerine ışık tutmaya imkân verecek niteliktedir.

Bu isimler arasında yer alan ve Ehl-i Sünnet kelâmının kurucularından kabul edilen Ebû Mansûr el-Mâtürîdî (ö. 333 / 944), İslâm’ın temel dinî disiplinlerden tefsir, hadis, kelam, fıkıh ve tasavvuf alanlarına dair görüşleriyle mutedil bir din anlayışının çerçevesini çizmiş ve kendisinden sonra gelecek nesillerin önünü aydınlatmıştır. İmam Mâtürîdî ve savunduğu öğretilerin anlaşılması, doğru yorumuyla İslâm dinini günümüz insanına sunabilme, içinde yaşadığımız çağın sorunlarının üstesinden gelebilme ve İslam dünyasının birlikteliğine zarar veren algı ve yorumlara karşı durabilme noktasında önemli bir rol oynayacaktır.

Selçuk Üniversitesi İmâm Mâtürîdî Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak, İslami İlimler Fakültesi işbirliği ile 14-15 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirmeyi planladığımız İmâm Mâtürîdî ve Mâtürîdîlik Literatürü isimli sempozyum organizasyonumuz, bu noktada bilimsel bir katkı sunma çabasından kaynaklanmaktadır. Merkezimiz bünyesinde daha önce gerçekleştirilen “Mâtürîdî Araştırmaları Çalıştayı“nın devamı niteliğinde olan bu sempozyumda, en geniş ölçekte Mâtürîdîlik kültür ve anlayışını yansıtan literatürün tespiti hedeflenmektedir. Bu çerçevede öncelikle Mâtürîdîlik kültürünün başarılı bir pratiğinin yapıldığına şahit olunan ve mutedil/vasat ümmet formunda asırlar boyu kendisini gösteren Selçuklu-Osmanlı dünyasındaki Mâtürîdî literatürüne katkı sunan çalışmaların tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca gerek Arap ve Batı dünyasında Mâtürîdî edebiyatına dair eserlerin gün yüzüne çıkarılması, gerekse zaman ve coğrafya sınırlaması olmaksızın Mâtürîdîlik üzerine yapılan çalışmaların ortaya çıkarılması sempozyumun temel hedefleri arasında yer almaktadır.

Sempozyum tarih boyunca ve günümüzde ülkemizin önemli kültürel merkezi konumunda olan Konya’ya yurt içi ve yurt dışından katılacak konusunun uzmanı ilim adamlarını bir araya getirmeyi planlamaktadır. Katılımcıların, hazırladıkları sunum ve bildirilerle ülkemiz geleceğine önemli bir katkı sunacakları ortadadır. Bu vesile ile,  konuyla ilgili katkı sunabilecek olan tüm bilim insanlarını katkı yapmak üzere bu sempozyuma davet ediyoruz. Sempozyumda siz değerli katılımcıları ağırlamaktan onur duyacağız.

Sempozyum Düzenleme Kurulu

maturidi-sempozyumu-davetiye

maturidi-sempozyumu-afisi

Sempozyum programı için tıklayınız.

Reklamlar